Hiển thị tất cả 9 kết quả

2,350,000
Bàn phím MIKIT MK72
2,350,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Gold Red Pro

Bàn phím MIKIT MK72
2,350,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Gold Red Pro

2,350,000
Bàn phím MIKIT MK72
2,350,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT MK72
2,350,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

2,600,000
Bàn phím MIKIT C96 DIMENSION C
2,600,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT C96 DIMENSION C
2,600,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

2,600,000
Bàn phím MIKIT GH96 ADVENTURER
2,600,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT GH96 ADVENTURER
2,600,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

3,050,000
Bàn phím MIKIT M65 EVERGREEN
3,050,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT M65 EVERGREEN
3,050,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

2,610,000
Bàn phím MIKIT DK65 CURRANT
2,610,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT DK65 CURRANT
2,610,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

2,610,000
Bàn phím MIKIT T80 HAZEL CHOC
2,610,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

Bàn phím MIKIT T80 HAZEL CHOC
2,610,000
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: Gateron G Pro 2.0

2,830,000
Bàn phím MIKIT CL80 MARMALADE
2.830.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.830.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Mini Gold Pink

Bàn phím MIKIT CL80 MARMALADE
2.830.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.830.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Mini Gold Pink

2,830,000
Bàn phím MIKIT CL80 LAVANDERRY
2.830.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.830.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Mini Gold Pink

Bàn phím MIKIT CL80 LAVANDERRY
2.830.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.830.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết

Hãng sản xuất: MIKIT

Tình trạng: Mới – Fullbox

Bảo hành: 12 Tháng

Switch: TTC Mini Gold Pink

0914.060.460