Hiển thị tất cả 11 kết quả

CPU Intel Gen 12th Alder Lake chính hãng, giá rẻ, chip intel gen 12th được phân phối toàn quốc và trực tiếp tại cửa hàng máy tính GG Store Đà Nẵng

2,250,000
INTEL Core i3 12100F 12MB, 3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Nhân 8 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.250.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket: Intel LGA 1700
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.3 Ghz
INTEL Core i3 12100F 12MB, 3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Nhân 8 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.250.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket: Intel LGA 1700
 • Số nhân: 4
 • Số luồng: 8
 • Xung nhịp tối đa: 4.3 Ghz
6,600,000
INTEL Core i7 12700KF 25MB, 3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12) (Sao chép)
6.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.0Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.6-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.7-3.8Ghz)
 • Số luồng: 20 luồng (16 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
INTEL Core i7 12700KF 25MB, 3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12) (Sao chép)
6.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.0Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.6-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.7-3.8Ghz)
 • Số luồng: 20 luồng (16 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
6,290,000
Intel Core i5 12600K Gen 12th / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 - con
6.290.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.290.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 6 nhân P-Cores (3.7-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.8-3.6Ghz)
 • Số luồng: 16 luồng (12 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
Intel Core i5 12600K Gen 12th / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 - con
6.290.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.290.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 6 nhân P-Cores (3.7-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.8-3.6Ghz)
 • Số luồng: 16 luồng (12 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
14,400,000
INTEL Core i9 12900K 30MB, 3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Nhân 24 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
14.400.000 đ (Chưa gồm VAT)
14.400.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.2Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.2-5.1Ghz) và 8 nhân E-Cores (2.4-3.9Ghz)
 • Số luồng: 24 luồng (16 luồng P-Cores & 8 luồng E-Cores)
INTEL Core i9 12900K 30MB, 3.2GHz up to 5.2GHz, 16 Nhân 24 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
14.400.000 đ (Chưa gồm VAT)
14.400.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.2Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.2-5.1Ghz) và 8 nhân E-Cores (2.4-3.9Ghz)
 • Số luồng: 24 luồng (16 luồng P-Cores & 8 luồng E-Cores)
10,200,000
INTEL Core i7 12700K 25MB, 3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
10.200.000 đ (Chưa gồm VAT)
10.200.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.0Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.6-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.7-3.8Ghz)
 • Số luồng: 20 luồng (16 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
INTEL Core i7 12700K 25MB, 3.6GHz up to 5.0GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
10.200.000 đ (Chưa gồm VAT)
10.200.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 5.0Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores (3.6-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.7-3.8Ghz)
 • Số luồng: 20 luồng (16 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
6,500,000
INTEL Core i7 12700F 25MB, 2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
6.500.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.500.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.8Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores & 4 nhân E-Cores
 • Số luồng: 20 (16 P-Cores + 4 E-Cores)
 • *Phiên bản F: Không có GPU tích hợp, cần sử dụng card đồ họa rời
INTEL Core i7 12700F 25MB, 2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
6.500.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.500.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.8Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores & 4 nhân E-Cores
 • Số luồng: 20 (16 P-Cores + 4 E-Cores)
 • *Phiên bản F: Không có GPU tích hợp, cần sử dụng card đồ họa rời
8,600,000
INTEL Core i7 12700 25MB, 2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
8.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
8.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores & 4 nhân E-Cores
 • Số luồng: 20 (16 P-Cores + 4 E-Cores)
INTEL Core i7 12700 25MB, 2.1GHz up to 4.9GHz, 12 Nhân 20 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
8.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
8.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 8 nhân P-Cores & 4 nhân E-Cores
 • Số luồng: 20 (16 P-Cores + 4 E-Cores)
6,600,000
INTEL Core i5 12600KF 20MB, 3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Nhân 16 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
6.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 6 nhân P-Cores (3.7-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.8-3.6Ghz)
 • Số luồng: 16 luồng (12 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
 • *Phiên bản “F”: Không có nhân đồ họa tích hợp
INTEL Core i5 12600KF 20MB, 3.7GHz up to 4.9GHz, 10 Nhân 16 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
6.600.000 đ (Chưa gồm VAT)
6.600.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.9Ghz
 • Số nhân: 6 nhân P-Cores (3.7-4.9Ghz) và 4 nhân E-Cores (2.8-3.6Ghz)
 • Số luồng: 16 luồng (12 luồng P-Cores & 4 luồng E-Cores)
 • *Phiên bản “F”: Không có nhân đồ họa tích hợp
4,250,000
INTEL Core i5 12400 18MB, 2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Nhân 12 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
4.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
4.250.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
INTEL Core i5 12400 18MB, 2.5GHz up to 4.4GHz, 6 Nhân 12 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
4.250.000 đ (Chưa gồm VAT)
4.250.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
2,790,000
INTEL Core i5 12400F 18MB, 3.4GHz up to 4.4GHz, 6 Nhân 12 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.790.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.790.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • *Phiên bản F: Không có GPU tích hợp, cần sử dụng card đồ họa rời
INTEL Core i5 12400F 18MB, 3.4GHz up to 4.4GHz, 6 Nhân 12 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.790.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.790.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm
 • Socket LGA 1700
 • Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • *Phiên bản F: Không có GPU tích hợp, cần sử dụng card đồ họa rời
-9%
2,600,000
INTEL Core i3 12100 12MB, 3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Nhân 8 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.600.000 đ
2.850.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
INTEL Core i3 12100 12MB, 3.3GHz up to 4.3GHz, 4 Nhân 8 Luồng (Socket 1700 Gen 12)
2.600.000 đ
2.850.000 đ
Kho hàng: chờ hàng
0914.060.460