Hiển thị tất cả 8 kết quả

1,899,000
Bàn phím cơ Cidoo ABM084 Tri-mode
1.899.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.899.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím Bàn phím cơ
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED RGB
Layout phím Tenkeyless
Chất liệu Vỏ nhựa
Bàn phím cơ Cidoo ABM084 Tri-mode
1.899.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.899.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím Bàn phím cơ
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED RGB
Layout phím Tenkeyless
Chất liệu Vỏ nhựa
1,999,000
Bàn phím cơ Cidoo ABM098 Tri-mode
1.999.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.999.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím Bàn phím cơ
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED RGB
Layout phím Tenkeyless
Chất liệu Vỏ nhựa
Bàn phím cơ Cidoo ABM098 Tri-mode
1.999.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.999.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím Bàn phím cơ
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED RGB
Layout phím Tenkeyless
Chất liệu Vỏ nhựa
3,390,000
KIT bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo ABM648 Tri-mode
3.390.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.390.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
KIT bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo ABM648 Tri-mode
3.390.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.390.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
2,699,000
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo ABM641 Dual mode
2.699.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.699.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo ABM641 Dual mode
2.699.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.699.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
3,390,000
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo V87 Pro Tri-mode
3.390.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.390.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo V87 Pro Tri-mode
3.390.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.390.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
THƯƠNG HIỆU CIDOO
BẢO HÀNH 12 Tháng
KIỂU BÀN PHÍM Bàn phím cơ
KIỂU SWITCH Cidoo Matt Grey, Gateron Pro Yellow
KEYCAP Cherry Profile, PBT Dye-sub
HOTSWAP
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Có dây, Không dây
KẾT NỐI Bluetooth, Type-C, Wireless
ĐÈN LED RGB
LAYOUT PHÍM Tenkeyless
CHẤT LIỆU Vỏ nhựa
2,799,000
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo V65 Dual mode
2.799.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.799.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C
Đèn LED RGB
Layout phím Layout 6x
Chất liệu Vỏ nhôm
Bàn phím cơ vỏ nhôm Cidoo V65 Dual mode
2.799.000 đ (Chưa gồm VAT)
2.799.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C
Đèn LED RGB
Layout phím Layout 6x
Chất liệu Vỏ nhôm
3,200,000
Bàn phím cơ Cidoo V75 Pro
3.200.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED
Layout phím Layout 7x
Chất liệu Vỏ nhôm
Bàn phím cơ Cidoo V75 Pro
3.200.000 đ (Chưa gồm VAT)
3.200.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu CIDOO
Bảo hành 12 Tháng
Kiểu bàn phím
Kiểu Switch Cidoo Matt Grey
Keycap Cherry Profile, PBT Dye-sub
Hotswap
Công nghệ kết nối Có dây, Không dây
Kết nối Bluetooth, Type-C, Wireless
Đèn LED
Layout phím Layout 7x
Chất liệu Vỏ nhôm
1,300,000
Numpad Cidoo V21
1.300.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.300.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu Cidoo
Loại sản phẩm Bàn phím cơ
Loại bàn phím Bàn phím cơ, bàn phím numpad
Kết nối 3 chế độ: USB, Bluetooth, 2.4G
Keycaps PBT Dyesub Cherry Profile
Mạch Xuôi 5 pin, hỗ trợ hotswap
Cấu trúc Gasket
Núm xoay Có thể thay thế bằng switch khác
Đèn nền LED RGB
Tiêu âm Đệm tiêu âm được trang bị sẵn
Phụ kiện 1 cáp USB A-C dài 1,8m
Pin 1000mAh
Stabilizer PCB screw-in, đã được lube và căn chỉnh sẵn
Phần mềm Hỗ trợ keymap phần mềm VIA
Switch Cidoo Matt Grey
Hỗ trợ HĐH Windows, MacOS
Numpad Cidoo V21
1.300.000 đ (Chưa gồm VAT)
1.300.000 đ
Kho hàng: còn hàng
Mô tả chi tiết
Thương hiệu Cidoo
Loại sản phẩm Bàn phím cơ
Loại bàn phím Bàn phím cơ, bàn phím numpad
Kết nối 3 chế độ: USB, Bluetooth, 2.4G
Keycaps PBT Dyesub Cherry Profile
Mạch Xuôi 5 pin, hỗ trợ hotswap
Cấu trúc Gasket
Núm xoay Có thể thay thế bằng switch khác
Đèn nền LED RGB
Tiêu âm Đệm tiêu âm được trang bị sẵn
Phụ kiện 1 cáp USB A-C dài 1,8m
Pin 1000mAh
Stabilizer PCB screw-in, đã được lube và căn chỉnh sẵn
Phần mềm Hỗ trợ keymap phần mềm VIA
Switch Cidoo Matt Grey
Hỗ trợ HĐH Windows, MacOS
0914.060.460